Monday, January 4, 2010


Kersdag by OUmi en Oupi. Oupi was toe nog redelik sterk en het die heel dag by ons gesit.
Ons het sy stoel buitentoe gedra. Die dag daarna kon hy nie eers meer loop nie. Dit is 'n mooi foto ne?

No comments: