Sunday, November 29, 2009

Sus moes gou 'n paar rande maak, al plan..... oppie tafel. Da is nogie eens by die tafel geeet nie.
Charissa het al 12 kg verloor, ampe figuur terug

No comments: