Wednesday, October 6, 2010

Ek en my Ouma in die blomme voor Doom Toy se kerk. Oom Dinki se mamma is begrawe
vanuit die kerk.

No comments: